Mnohonožka obrovská

(Spirostreptus gigas)
Potrava: 
listí, výhony
plody, ovoce
semena, bobule
Délka: 
38 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
běžný druh
Kmen: 
Členovci
Třída: 
Mnohonožky
Čeleď latinsky: 
Spirostreptidae
Rozmnožování: 
Samice klade vajíčka do komůrek v substrátu, při růstu se malé mnohonožky pravidelně svlékají, do plné velikosti dorostou za dva až tři roky.
Způsob života: 
Žije ve vlhkých i sušších nížinných lesích východní Afriky, kde se živí spadaným listím, trouchem a jinými organickými zbytky.
Zajímavosti
Je největším druhem mnohonožek, má okolo 256 nohou, ale u různých jedinců se může lišit. Při ohrožení vylučuje leptavou tekutinu, která je nebezpečná pokud se dostane do očí nebo úst. Dožívá se 5-7 let.