Mravenečník velký

(Myrmecophaga tridactyla)
Potrava: 
červi, ponravy
hmyz
mravenci, termiti
Hmotnost: 
20-55 kg
Délka: 
100-120 cm
Biotop: 
pralesy (tropy)
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
zranitelný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Chudozubí
Čeleď: 
Mravenečníkovití
Rozmnožování: 
Březost trvá 160 - 197 dnů, mládě váží po porodu asi 1,5 kg a samice je dlouho nosí na zádech. Osamostatňuje se po půl roce života a dospívá ve dvou letech.
Způsob života: 
Vyskytuje se na pampách a v pralesích v blízkosti vod, úkryty si vyhledá ve vysoké trávě a hustém podrostu. Žije samotářsky a aktivní je především ve dne.
Zajímavosti
Denně spotřebuje až 2 kg potravy, kterou tvoří převážně mravenci a všekazi, což představuje asi 30 000 larev, kukel a dospělých jedinců tohoto hmyzu. Termitiště rozhrabává silnými drápy na předních nohách, ale neničí úplně a potravu hledá na větším území tak, aby nedošlo k jejímu vyčerpání. Ohrožen je ztrátou stanovišť i lovem pro maso. Dožívá se okolo 20 let.

Fotogalerie

Video archiv