Nandu pampový

(Rhea americana)
Potrava: 
červi, ponravy
hmyz
semena, bobule
Hmotnost: 
15-30 kg
Výška: 
90-140 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
druh blízký ohrožení
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Nanduové
Čeleď: 
Nanduovití
Rozmnožování: 
Samec se může pářít i s 12 samicemi, které snesou až 60 vajec do společného hnízda. Vejce mají hmotnost okolo 600 g. Péči o hnízdo a mláďata přebírá samec, sám sedí na vejcích 35 - 40 dnů. Dospívají ve 2. - 3. roce života.
Způsob života: 
Žije na pampách a v polopouštních oblastech. Jde o pospolitě žijící druh.
Zajímavosti
Křídla mají poměrně dlouhá a dobře vyvinutá, ale létat samozřejmě nemohou. Při útěku a kličkování je mají roztažená a používají je k udržování rovnováhy, nanduové dokážou běžet rychlostí až 60 km/hod. Na pampách v Jižní Americe, kde žijí, jsou ještě poměrně běžní, ale v některých oblastech jsou ohrožení rozšiřováním zemědělsky obdělávané půdy. Dožívají se 10 - 15 let.

Fotogalerie

Video archiv