Pásovec štětinatý

(Chaetophractus villosus)
Potrava: 
červi, ponravy
hmyz
plody, ovoce
Hmotnost: 
2,5-3 kg
Délka: 
30-40 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Savci
Řád: 
Chudozubí
Čeleď: 
Pásovcovití
Rozmnožování: 
Samice rodí i 2x ročně po 65 - 75 denní březosti obvykle dvě mláďata. Mláďata se rodí s měkkou kůží, krunýř jim ztuhne až později. Oči se jim otevírají po 14 dne a dospívají do devíti měsíců.
Způsob života: 
Žije samotářsky nebo v párech. Živí všemi drobnými bezobratlými živočichy a drobnými obratlovci, které je schopen ulovit a částečně i rostlinnou potravou.
Zajímavosti
Je jedním z nejrozšířenějších druhů pásovců. Jeho krunýř mu neumožňuje dokonalé svinutí, které využívají jiné druhy pásovců ke své obraně. Velmi dobře hrabe a je schopný prohrabat beton i asfalt, podhrabává se i pod mrtvoly zvířat, kde nachází tučné larvy. Na obranu před predátory si vyhrabává hluboké nory, ve kterých se přes den ukrývá. V Jižní Americe je často loven pro chutné maso.

Fotogalerie