Novinky

 

PŘEHLED OPATŘENÍPŘIJATÝCH BEZPEČNOSTNÍ RADOU MĚSTA OLOMOUCE

- město bude realizovat opatření vydaná MZ ve svých organizacích,
- město nebude organizovat veřejné akce po dobu trvání opatření MZ,
- město uzavírá pro občany informační centrum města, pracovníky bude možné kontaktovat telefonicky,
- město pozastavuje činnost klubů seniorů zřizovaných městem, ostatní služby pro seniory zůstávají zachovány (rozvoz stravy apod.),
- provoz mateřských škol a jeslí na území města bude zachován, minimálně do pátku 13. března,
- v souvislosti s přerušením výuky ve školách, dojde i ke zrušení dalších akcí ve školách zřizovaných městem (tělocvičny, klubovny, hřiště sportoviště),
- sportovní a kulturní zařízení, zřizovaná městem, budou uzavřena (bazénová část Aquaparku Olomouc, bazénová část Plaveckého stadionu Olomouc, Moravská filharmonie, Moravské divadlo, sportovní haly, Zoo Olomouc, Knihovna města Olomouce, Centrum ekologiích aktivit Sluňákov),
- veřejná doprava na území města bude jezdit bez posilových školních spojů od čtvrtku 12. března,
- bezpečnostní rada doporučuje sportovním klubům a zájmovým organizacím, aby zvážily své sportovní aktivity s ohledem na omezení shromažďování osob,
- bezpečnostní rada doporučuje občanům, aby omezili fyzické návštěvy na úřadech magistrátu města Olomouce a preferovali telefonický kontakt,
- bezpečnostní rada vyzývá všechny právnické a fyzické osoby, aby dodržovaly nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví.