Plánované uzávěry v areálu zoo

Prohlášení o přístupnosti

 

Od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

Do 22. září 2020 platí pro internetové stránky spravované povinným subjektem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 9. 4. 2019) současná právní úprava stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Prohlašujeme, že při tvorbě webových stránek Zoologické zahrady Olomouc p.o. byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňoval zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu dle výše uvedených zákonů pro osoby se zdravotním postižením a internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů jsou na základě směrnice 2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Forma uveřejňovaných informací je v souladu se zákony o formě uveřejňování informací prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením a splňuje všechna uveřejněná pravidla. Webové stránky Zoologické zahrady Olomouc p.o. se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnost, aby tak vyhovovaly zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML5, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS. Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma. Všechny textové odkazy (vyjma navigačních prvků) jsou v obsahu jednotně barevně odlišeny a při vypnutých stylech jsou vyznačeny podtržením.

 

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace uloženy i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména proto, že obsahují grafické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Případně jsou příliš velké, a tak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také mnohem vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout programy Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer a Acrobat Reader.

 

Kontakt na webmastera

I přes veškerou snahu je možné, že se na webových stránkách Zoologické zahrady Olomouc p.o. nějaká chyba vyskytne. Pokud na našich webových stránkách naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi za vaše připomínky zaslané na email podpora@redigy.cz. Vaše názory a informace týkající se problémů při zobrazovaní těchto stránek, případně i další dotazy, návrhy a připomínky týkající se obsahu našeho webu nebo služeb můžete odeslat i na adresu marketing@zoo-olomouc.cz.