Plánované uzávěry v areálu zoo

Repatriace Sýčků obecných a Sov pálených

 

V roce 2013 jsme částečně z příspěvku z MŽP a částečně z vlastních zdrojů vybu­dovali nová mobilní chovatelská zařízení pro chov sýčků obecných a sov pálených. Místo zde našly dva páry sýčků obecných, kteří byli doposud umístěni v zázemí zoo­logické zahrady, a dva páry sov pálených, které byly dovezeny ze Zoo Liberec. Od vybudování nového chovatelského zařízení si slibujeme odchov většího množství mláďat, a tím i větší posílení populace těchto ohrožených druhů v naší přírodě. Ve voliérách jsou umístěny stejné budky, které se umisťují v přírodě, a tím jsou mláďata již nepřímo připravena na to, kde je vhodné zahnízdit. Voliéry jsou umístěny ve spodní části zoologické zahrady poblíž lanového centra „Lanáček“. Součástí expozice je i nový naučný panel o sovách.
Chovem sov pálených a jejich předá­váním k repatriaci se zabýváme již od roku 2005. Chov sýčků obecných započal nedávno – v roce 2010. Všechna mláďata, která se v Zoo Olomouc odchovají, jsou předávána k repatriaci, na které spolupra­cujeme jednak s občanským sdružením pro ochranu přírody a krajiny „TYTO“ a také se záchrannou stanicí v Bartošovicích, kdy každá z těchto organizací jej provádí jiným způsobem. U sov pálených existují dva způsoby pro jejich návrat do přírody, z nichž každý má svá specifika a odborní pracovníci se snaží pro jednotlivá zvířata vybrat ten nejvhodnější.
První možností je podkládání mláďat narozených v zoologické zahradě do hnízd volně žijících sov pálených. Pro sovy jsou v zemědělských objektech připraveny vhodné budky, které jsou zároveň chráněny před predátory. Tyto budky jsou pravidel­ně monitorovány, a pokud jsou mláďata narozená v lidské péči stejně velká jako mláďata v monitorovaných budkách, a pokud se již rodiče nestarají o větší počet mláďat, pracovníci tam mládě podloží. Výhodou tohoto systému je, že mládě je dokrmeno již v přirozeném prostředí a zároveň je pěstounskými rodiči poučeno o tom, jak v přírodě přežít, jak si obstarat potravu a kde si najít vhodné místo pro bu­doucí reprodukci. Bohužel jen velmi malé procento sov pálených narozených v lidské péči se vrátí zpět do přírody tímto způso­bem. Důvodem je především rozdílný věk mláďat narozených v zoologické zahradě, od mláďat narozených v přírodě. Bohatou praxi s repatriací sov pálených i sýčků obecných zcela odlišným způsobem má záchranná stanice v Bartošovicích. Všechna mláďata narozená v zoologických zahradách a v záchranné stanici jsou po odchovu rodiči přemístěna do rozlétávací voliéry, kde jsou postupně připravována k tomu, že si budou muset potravu ulovit. V dobu, kdy je jisté, že sovy již lov zvlád­nou, jsou umisťovány do předem vybra­ných lokalit, kde jsou rozmístěny i vhodné budky, zabezpečené proti predátorům. Po nějakou dobu jsou v těchto lokalitách sovy ještě přikrmovány a monitorovány.

Fotogalerie