Plánované uzávěry v areálu zoo

SILENT FOREST – ztichlý les

 

 

Ochranářská kampaň EAZA 2017-2019

Dne 1. října 2017 byla zahájena nová ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) Silent Forest, v jejímž čele poprvé stojí Česká republika! Do kampaně se zapojilo téměř čtyři sta evropských zoologických zahrad a dalších institucí. Společné aktivity mají ohromnou sílu při činnostech souvisejících s ochranou přírody a vzděláváním. EAZA vyhlašuje ochranářské kampaně každé dva roky a připojuje se k nim i většina českých a slovenských zoo.

Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty a poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci. Zoologické zahrady a akvária navštíví jen v členských institucích EAZA více než 140 milionů lidí ročně, tzn. 280 milionů návštěvníků po dobu trvání kampaně. Díky tomuto masivnímu dosahu se jedná o největší ochranářskou kampaň světa.

Kampaň Silent Forest má za cíl upozornit na současný masivní úbytek a vymírání ptačích druhů v tropických deštných lesích v jihovýchodní Asii. To je vedle ztráty jejich přirozeného prostředí způsobeno především jejich nadměrným lovem. Kampaň si prostřednictvím vybraných ochranářských projektů v Indonésii klade za cíl zvyšovat povědomí o současné krizi a zefektivnit vymáhání práva v dané oblasti. Cílem kampaně je také shromáždit od evropských zoologických zahrad a jejich návštěvníků finanční částku ve výši 15 milionů Kč, které poputují na šest konkrétních ochranářských projektů. Mezi ně patří například výstavba záchranných, rehabilitačních a chovatelských center na ostrově Jáva a Sumatra, ale také výzkumné projekty v terénu a vzdělávací aktivity v místních komunitách, bez kterých by ochrana indonéské biodiverzity nebyla efektivní.

V Zoo Olomouc můžete tuto kampaň podpořit např. zakoupením vybraných suvenýrů.

Více na: https://www.silentforest.eu

Fotogalerie