Tilikva obrovská

(Tiliqua gigas)
Potrava: 
hmyz
měkkýši
plody, ovoce
Hmotnost: 
500-700 g
Délka: 
50-62 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
stepi, buše, prérie
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Plazi
Řád: 
Šupinatí
Čeleď: 
Scinkovití
Rozmnožování: 
Samci mezi sebou zápasí o samičky. Samice jsou vejcoživorodé, vejce se tedy vyvíjí v jejich těle a po 120 - 150 dnech březosti se jim narodí 10 - 20 mláďat, o která se již dál nestarají.
Způsob života: 
Obývají polopouštní a stepní biotopy, ale objevují se i v buších a lesnatých oblastech. Žijí pouze na zemi, na stromy nešplhají. Živí se hmyzem, drobnými obratlovci i rostlinnou potravou, nejraději ale mají šneky a slimáky.
Zajímavosti
Tilikvy obrovské, stejně jako ostatní druhy tohoto rodu, mají modře zbarvený jazyk, jenž při vyplazení má sloužit k zastrašení nepřátel. Tento mohutný scink může dorůstat do délky přes 60 cm, samci bývají mohutnější než samice. Dospívá ve věku okolo dvou let a dožívá se i přes 20 let.

Fotogalerie