Toko Deckenův

(Tockus deckeni)
Potrava: 
hmyz
plody, ovoce
semena, bobule
Hmotnost: 
130-200 g
Délka: 
45-50 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
savany
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Srostloprstí
Čeleď: 
Zoborožcovití
Čeleď latinsky: 
Bucerotidae
Rozmnožování: 
Samice snáší dvě až tři bílá vejce do stromových dutin, které zazdívají směsí z bláta, trusu a ovoce. Uprostřed je jen úzký otvor, kterým samec mláďata a samici krmí.
Způsob života: 
Obývá křovinaté buše a řídce zalesněné oblasti do 1700 m n.m. Živí se hmyzem, který sbírá i na zemi, mláďaty a vejci ptáků a různými plody.
Zajímavosti
Samice se od samce pozná podle černě zbarveného zobáku.