Výreček malý

(Otus scops)
Potrava: 
hmyz
ještěři
malí savci
Hmotnost: 
75-80 g
Délka: 
19-21 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
lesy (mírné klima)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Sovy
Čeleď: 
Puštíkovití
Rozmnožování: 
U nás hnízdí vzácně. Snáší 3 až 5 vajec, na kterých sedí samice 25 dnů. Mláďata krmí oba rodiče více než měsíc. Dospívají do 1 roku.
Způsob života: 
Vyhledává řídké teplé lesostepní oblasti, lesnaté pastviny, staré sady a stromořadí i zchátralé stavby. Z Evropy odlétá na zimoviště do Afriky.
Zajímavosti
Výreček malý patří mezi naše nejmenší sovy, vyskytuje se v jižní části Evropy, severní Africe a v Asii. U nás probíhá severní hranice jeho rozšíření a je zde velmi vzácný, počet hnízdících párů se odhaduje na 2 - 4. Potravu tvoří zejména větší druhy hmyzu, dále drobní obratlovci, měkkýši a červi. Dožívá se až 12 let.

Fotogalerie