Novinky

 

ZAKVÁKAL A VYLÍHNUL SE V POŘADÍ 20. KROKODÝL!

Do tří let a téměř do dne se na svět podívala další mláďata v rodině krokodýla čelnatého. Ve dnech 23. 9. - 27. 9. přibyla
celkem tři. „Ve volné přírodě matka vzorně hlídá hnízdo, které si staví ze zetlelého materiálu. Jakmile slyší zvuky podobné
žabímu kvákání, začne pomáhat mláďatům při líhnutí. U nás tuto péči zastává ošetřovatel a líheň,“ popisuje první dny
krokodýlů ošetřovatel plazů Mgr. Pavel Javůrek.
CHOV V ZOO OLOMOUC
Prvním zástupcem v olomoucké zoo byl krokodýl americký, který sem přišel s ostatními plazy z Kuby v roce 1966. Na krokodýly
čelnaté si zahrada počkala až do roku 1992, ve kterém ze Dvora Králové získala dospělý pár, z něhož samec je v zoo doposud.
V roce 2013 vyměnil samici a od roku 2015 k dnešnímu dni úspěšně odchovali 20 mláďat. Jména rodičů jsou příznačná pro
oblast výskytu ve volné přírodě - Siera a Leone.
OBECNÉ INFORMACE
Krokodýl čelnatý obývá pralesní bažinaté oblasti západní a části střední Afriky. Tam se skrývá v doupatech mezi kořeny
stromů zanořenými do vody. Dorůstá maximální délky pouhé 2 m. Ve volné přírodě nežije rodičovský pár společně a o hnízdo
se stará pouze samice. Společnost vyhledává pouze v období páření. O český název tohoto pomalého plaza s noční aktivitou
se zasloužilo pro něj typické vystouplé čelo. Svou potravu loví v noci u břehu prudkým pohybem tlamy do strany. Coby
masožravé zvíře nepohrdne rybami, plazy, korýši, drobnými savci, případně mršinami. Nejvíce je ohrožen lovem místních
domorodců pro maso a ztrátou přirozeného biotopu, v důsledku masivního odlesňování.
ZAJÍMAVOSTI
Na počátku období dešťů (květen) staví samice v blízkosti vody kopcovitá hnízda. Ta jsou tvořena vlhkou, rozpadající se
vegetací, která produkuje teplo v důsledku tlení a vejce jsou tak jakoby v inkubátoru. Samice kladou nejčastěji kolem 10 vajec.
V tomto období bývá samice velmi agresivní. Před vylíhnutím vydávají mláďata ve vejcích kvákavé zvuky. Po vylíhnutí je bere
samice do vody, kde je hlídá. Matka svá mláďata střeží jak v období inkubace, tak i nějakou dobu po narození. Krokodýl čelnatý
má pod kůží mnoho kostěných štítků (osteodermů), proto se kůže nehodí pro průmyslové zpracování.

Fotogalerie