Zoborožec šedolící

(Ceratogymna brevis)
Potrava: 
hmyz
ještěři
plody, ovoce
Hmotnost: 
1-1,5 kg
Délka: 
65-80 cm
Biotop: 
lesnaté savany, řídké lesy
pralesy (tropy)
Ohrožení: 
málo ohrožený druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Srostloprstí
Čeleď: 
Zoborožcovití
Rozmnožování: 
Samice snáší 1 - 3 vejce, inkubace trvá 40 dnů a mláďata se osamostatňují po 80 dnech.
Způsob života: 
Žije v párech, na nocovištích se občas objevují hejna o několika stech jedincích.
Zajímavosti
Obývá stálezelené lesy ve východní Africe. V horských lesích severní Tanzanie a pobřežních lesích Keni patří mezi nejběžnější zoborožce, ale v Zimbabwe je ohrožený kvůli ničení přirozeného životního prostředí. Živí se ovocem, hmyzem, malými ptáky, hlodavci, malými plazy a jinými živočichy.

Fotogalerie