Novinky

 

ZOO OLOMOUC OTEVÍRÁ BRÁNU DOBROVOLNÍKŮM

Olomoucká zahrada přivítala své první návštěvníky v roce 1956. Už na její výstavbě se podíleli dobrovolníci. Rádi bychom na tuto tradici navázali a zapojili lid z širokého okolí do péče o areál zdejší zoo. „Zoologická zahrada Olomouc hledá dobrovolníky, kteří chtějí věnovat svůj čas a energii bez nároku na honorář ve prospěch instituce, která napomáhá budovat vztah lidí k přírodě. Od ní se mnozí bohužel vzdálili tak daleko, že jí přestali rozumět, a to je velká škoda,“ objasňuje ředitel Zoo Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. Zájemci nenahrazují zaměstnance, ale podpoří je při činnostech, kde je v konkrétní chvíli každá ruka přínosem.


NÁPLŇ PRÁCE
Být dobrovolníkem v zoo znamená pomáhat při úklidu a údržbě areálu, výrobě krmítek, přípravě krmiva na zimní období (např. sběr malinového a ostružinového listí pro lenochody), ale i větších akcí pro veřejnost (např. Večera duchů - dlabání dýní), výrobě enrichmentu pro zvířata a podobně. Požadujeme věk nad 18 let a chuť do práce.


ODMĚNA
Dobrý pocit ze sebe sama, možnost býti prospěšný pro druhé, práce v atraktivní prostředí, pohled do zákulisí olomoucké zoologické zahrady…to je společnost s dobrou zárukou, která je bohatstvím neúplatná, a kterou poskytujeme zdarma. Dobrovolnictví vám může přinést nové zkušenosti a také odbornou praxi, kterou můžete zahrnout do životopisu.


POHLED DO HISTORIE
4. května 1952 předseda přípravného výboru Dr. Schwáb a zástupci tehdejšího Krajského národního výboru, Městského národního výboru a Krajské správy lesů slavnostně přivítali nové brigádníky. V témže roce občané odpracovali přes 15 000 neplacených brigádnických hodin a hodnota díla v tomto roce činila 1 100 000 Kč nové měny.
V zahraničí se na tuto pozici stojí fronty, věříme, že se nám podaří nastavit i u nás vzájemně prospěšnou spolupráci. Děkujeme za zvířata i za zahradu samotnou. Podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:
https://www.zoo-olomouc.cz/dobrovolnici-v-zoo-olomouc