Novinky

 

ZUBR PATRONEM ZUBRŮ

Zubr je významným zvířetem nejen pro milovníky zvířat. Zubří hlavu s houžví v nozdrách nese ve znaku město Přerov, ale také i místní pivovar. Právě ten se stal novým patronem zubrů v olomoucké zoo. Dnes došlo k setkání zástupců síly zvířecí a síly chuti. „Těší nás, že můžeme touto cestou přispět k pokračování chovu ohrožených zubrů. Toto majestátní zvíře je ve znaku našeho pivovaru již téměř 150 let a doufáme, že díky skvělé péči Zoo Olomouc i dalších chovatelů, kteří usilovně pracují na tom, aby tento druh přežil, budou moci lidé nadále zubry obdivovat nejen na stránkách encyklopedií. Připíjíme na zdraví zubrů a všech, kteří se o ně starají,“ říká ředitel pivovaru Tomáš Pluháček. Ten dnes předal zahradě symbolický šek v hodnotě 25 000 Kč. Sílu chuti piva Zubr si mohou vychutnat i návštěvníci zoo při své návštěvě, čepuje se ve stáncích s občerstvením.

CHOV ZOO OLOMOUC Zubří obora ve slovenských Topoľčiankách se v r. 1959 stala hned po Polsku druhým největším chovatelem zubrů na světě. Právě z této obory v r. 1973 získala olomoucká zoo své první zubry (Simon, Sylva a Silučka). Ze Simona a Sylvy se stal úspěšný chovný pár. Na základě dochovaných dokumentů víme, že první mládě Silueta se narodilo v témže roce 1973 a poslední – Čertík v r. 1976. Úhynem býka Simona v r. 1986 chov v olomoucké zahradě ustal. Jeho znovuvzkříšení se pojí až s rokem 2013, kdy byl dovezen samec Bojen ze Švédska a 2 samice Patricia a Rosemary z Bratislavy. V Zoo Olomouc se celkově od roku 2013 úspěšně odchovalo 8 zubrů. Prozatím poslední mládě se narodilo 25. 5. 2020.

OBECNÉ INFORMACE Zubr je největším savcem Evropy, samci dosahují hmotnosti až 920 kg, samice až o polovinu méně. Samice jsou plodné po celý život, během něhož porodí cca 9 telat. V zajetí se může dožít v průměru až 26 let. Denní příjem potravy se pohybuje mezi 30‒ 60 kg. Potravu tvoří stromy a keře (33 %), trávy a byliny (67 %). Ze tří geografických poddruhů (evropský, kavkazský a karpatský) se před vyhubením podařilo zachránit pouze poddruh evropský. Zubr evropský má dvě genetické linie. Bez příměsi kavkazské krve, tzv. nížinná (Bělověžská) linie, kterou zakládalo 7 čistokrevných zvířat (4,3). Kavkazská krev pak koluje u zubrů tzv. nížinněkavkazské linie.

ZÁCHRANA V POSLEDNÍ CHVÍLI Domovinou zubra evropského byla Evropa a část Asie. Obýval lesní a lesostepní biotopy. Lov a devastace přirozeného prostředí ho však přivedly na hranici vymření. V přírodě byl počátkem 20. st. vyhuben. V té době se naštěstí nacházelo několik zvířat u soukromých chovatelů. V r. 1925, kdy započalo jednání o záchraně zubrů, zůstávalo naživu cca 60 ks. Mezinárodní chov v oborách a zoologických zahradách vyústil v letech 1952‒1966 k návratu zubrů v rámci repatriace do Bělověžského pralesa. Teď už pro ně skýtal bezpečný domov, nikoliv hrozbu jako v dobách minulých, kdy byl vyhledávanou lokalitou lovu místních panovníků. Postupně tak narůstal počet zvířat ve volné přírodě. V roce 2016 celkový počet zubrů dosahoval již 6573 jedinců, z toho 4472 žilo ve volné přírodě. Největší stáda současnosti žijí v Polsku v části Bělověžského pralesa. Zubr evropský je nejen přísně chráněným zvířetem, ale zasloužil se i o vytvoření první Mezinárodní plemenné knihy, která eviduje čistokrevná zvířata, s případným využitím pro chov. V současné době dochází k repatriaci tohoto druhu i v dalších zemích Evropy a Asie. Ve vojenském prostoru v Milovicích byla také vypuštěna skupina zubrů, která se tu i rozmnožuje.

PIVOVAR ZUBR A ZUBR VE ZNAKU Přerovský pivovar Zubr byl založen v roce 1872. Historie vaření piva v Přerově však sahá o několik století dále a je spjata především s rodem Pernštejnů, který nechal již v roce 1480 ve městě postavit první panský pivovar. Po pánech z Pernštejna tak město Přerov i současný pivovar Zubr nese ve svém znaku zubří hlavu s houžví v nozdrách. Pivovar Zubr je regionálním pivovarem působícím zejména střední Moravě. Zaměřuje se na výrobu tradičního českého piva z kvalitních regionálních surovin. Jako významný zaměstnavatel v regionu je podporovatelem mnoha neziskových, společenských i kulturních událostí a spolků, nejnověji byla spolupráce navázána právě se Zoologickou zahradou Olomouc.

Fotogalerie