Plánované uzávěry v areálu zoo

Historie — 60. léta

 

V šedesátých letech 20. století byl provoz zoo již zaběhnutý a návštěvnost překročila sto tisíc osob za rok. Provizorní výběhy a ubikace byly nahrazovány novými, z nichž některé zde stojí dodnes v nezměněné podobě. Byly přepracovány první generely výstavby a pokračovalo se v rozšiřování expoziční části zoo. Vznikly výběhy psovitých šelem, výběhy jelenů evropských a východosibiřských, kamzíků, muflonů a řada dalších. Byl rozšířen do té doby jediný vytápěný pavilon opic a koncem šedesátých let vzniklo vivárium a první část pavilonu šelem. Nesmí se zapomenout i na rozšiřování infrastruktury a na stavby v zázemí zoo. Byly provedeny rozvody elektrické energie a vody, postavily se sklady, garáže a dílny nutné pro rozrůstající se provoz zoo, započalo se s budováním parkoviště pro návštěvníky. V letech 1965-1968, kdy se opět uvažovalo o zredukování počtu zoologických zahrad u nás, byla i olomoucká zoo mezi navrženými a měla se změnit v zookoutek. Naštěstí však k tomuto řešení nikdy nedošlo.

Druhové zastoupení se rozrůstalo podle možností ustájení, převážně evropskou faunu chovanou v počátcích zoo vystřídaly exotičtější druhy zvířat. V této době se již dařila odchovávat celá řada druhů zvířat. Největšími lákadly počátku šedesátých let byla mláďata psů dingo, vlků, opic či odchovaná medvíďata. Veterinární službu v této době zajišťoval MVDr. Renda, později MVDr. Bronec. Od roku 1967 do zahrady zajížděl MVDr. Ing. Vojtěch Benýšek CSc. z veterinární nemocnice ve Chválkovicích.

Dobové materiály uvádí, že v roce 1961 zde pracoval zájmový kroužek, v druhé polovině šedesátých let to byly již kroužky dva. Velkou atrakcí od roku 1963 byla dětská jízdárna provozovaná o nedělích a svátcích. V zoo i mimo ni byly pořádány besedy a přednášky doplněné krátkými filmy nebo promítáním diapozitivů. Z této doby je známo také několik druhů plakátů, snímacích obtisků a letáčků. Byly publikovány články v denících Nová svoboda, Svobodné slovo, Práce, Lidová demokracie a Zemědělské noviny, spolupracovalo se i s městským rozhlasem po drátě. Do kin byly zhotovené diapozitivy. O nedělích a svátcích fungovala původcovská služba i se skupinovými výklady. Už tehdy se rozvíjela dobrá spolupráce s výstavištěm "Flóra Olomouc", kdy zoo na tuto výstavu dodala v roce 1967 tři druhy vodních ptáků a jeden druh exotického ptactva. V druhé polovině šedesátých let byl vydán průvodce s mapkou k 10. výročí otevření zoo a o dva roky později následoval další.

Příspěvek do novin z 19. dubna 1962

V posledních dnech zaznamenala ZOO Olomouc na Kopečku další přírůstky. Opičce Růžence patřící k druhu Rhesus se narodil synáček, který očihledě roste a počíná se již stavět na vlastní nohy - jinak je neustále maminkou vláčen v náručí i při šarvátkách se sousedními paviány. Dalším roztomilým přírůstkem malé oslátko s nápadnými ušními boltci. Do třetice jsou to 2 malinká kůzlátka africké kozy kamerunské. Všechna novorozeňata se mají čile k světu a těší se na Vaši návštěvu v ZOO na Kopečku u Olomouce.

Příspěvek do novin z 22. února 1963

Medvíďata v zoologické zahradě na Kopečku u Olomouce

Hnědé medvědici se narodila 8. ledna 1963 dvě medvíďata. Medvědice pečlivě střeží doupě, které téměř neopouští. Medvíďata rostou, jejich kožíšky jsou hnědé a okolo krku mají bílý proužek, který vypadá jako obojek. Od svého pátého týdne již vidí, a když jim to medvědí máma dovolí, vykukují malýma očkama z hlubokého doupěte ze sena a slámy. Medvědice je úzkostlivě hlídá. Při jejich nemotorném pokusu trochu víc vystrčit svá tělíčka z teplého doupěte, přitáhne si je hned co nejopatrněji svou velikou hnědou tlapou. Medvědí tatínek Míša je vyhoštěn z jejich bezprostřední blízkosti, aby se nepletl do výchovy mláďat. Doupě je prozatím mimo přístupnost veřejnosti dosud se nepodařilo malé osídlence vyfotografovat.

Seznam chovaných druhů v roce 1968

SavciPtáciPlazi
 • Klokan rudokrký
 • Makak jávský
 • Makak rezus
 • Pavián pláštíkový
 • Kočkodan zelený
 • Mangabej rudohlavý
 • Malpa hnědá
 • Malpa kapucínská
 • Malpa rohatá
 • Medvěd hnědý
 • Ženetka obecná
 • Lev
 • Levhart
 • Rys ostrovid
 • Karakal
 • Hyena žíhaná
 • Vlk
 • Kojot prérijní
 • Šakal obecný
 • Psík mývalovitý
 • Kuna skalní
 • Mýval severní
 • Dikobraz evropský
 • Velbloud dvouhrbý
 • Paovce hřivnatá
 • Muflon Daněk
 • Jelen maral
 • Jelen evropský
 • Jelen Dybowského
 • Zebu zakrslý
 • Jak
 • Kamzík horský
 • Koza kamerunská
 • Osel
 • Polopony
 • Kachna divoká
 • Polák malý
 • Polák velký
 • Chocholačka
 • Lžičák
 • Čírka
 • Kachna pižmová
 • Kachna smaragdová
 • Běžec indický
 • Husa labutí
 • Husa polní
 • Husa velká
 • Labuť velká
 • Kachnička mandarínská
 • Kachnička karolínská
 • Husa kanadská
 • Husice nilská
 • Lyska černá
 • Jestřáb
 • Káně lesní
 • Orel skalní
 • Orel stepní
 • Sup mrchožravý
 • Sova pálená
 • Puštík obecný
 • Sýček obecný
 • Kalous ušatý
 • Výr velký
 • Nandu pampový
 • Perlička modrá
 • Andulka
 • Papoušek mniší
 • Jendaj
 • Ara arakanga
 • Ara macao
 • Krokodýl štítnatý
 • Kajman černý
 • Želva Pseudemys terrapen rugosa
 • Želva bahenní
 • Želva řecká

Fotogalerie