Zoo Olomouc je od pondělí 12. dubna 2021 opět otevřena! Info zde >
Rádi byste nás podpořili? Podrobnější informace o možnostech naleznete na zvláštní stránce. Předem děkujeme!

Zimoviště africké zvěře, pavilon žiraf a terária

Zimoviště africké zvěře postavené v letech 1975 - 1977, slouží v nezměněné podobě dodnes. Dvě křídla jsou určena pro zimování teplomilných druhů antilop, uprostřed jsou boxy pro žirafy, přípravna krmiv a seník. Po obvodu budov jsou umístěny obslužné chodby a uprostřed najdeme dřevěné boxy pro antilopy. Systém přepouštěcích dveří umožňuje zvířata v jednotlivých ubikacích různě přesunovat a přepouštět. Bohužel tato stavba není pro návštěvníky přístupná.

Po schodech se dostaneme na vyhlídku do pavilonu žiraf, který byl vybudován v letech 1990 - 1992. Za sklem zde můžeme pozorovat nejvyšší savce planety a dívat se jim přímo do očí. Pavilon žiraf byl přistavěn k původní budově zimoviště afrických zvířat počátkem devadesátých let, kdy se stádo natolik rozrostlo, že čtyři původní boxy přestaly vyhovovat. V nové přístavbě, která přímo navazuje na velký výběh, je umístěno chovné stádo a do původní části na zimovišti afrických zvířat se umisťují pouze samice s mláďaty nebo kusy, které je potřeba oddělit. Na vyhlídce je také prosklená ubikace, kde byly dříve zimovány surikaty. Později sem byla umístěna skupina damanů skalních, kteří ji užívají ještě s několika druhy drobných ptáků. Zoo v roce 2006 přistoupila k vybudování venkovní terasy výhledem na žirafí výběh. V suterénu této přístavby vzniklo několik nových boxů pro antilopy, nahoře je možné pozorovat žirafy, které jsou ve výbězích a jinak nejsou pro návštěvníky přístupné. Součástí dostavby je i výtah pro handicapované spoluobčany. Antilopám je věnován přilehlý výběh, který do počátku devadesátých let sloužil žirafám, později se zde vystřídalo několik druhů kopytníků. Pod schody do pavilonu je nenápadná expozice z poloviny devadesátých let, dnes obývaná pásovci štětinatými.

K zimovišti afrických zvířat patří jedna z nejkrásnějších expozic v zoo a tou je "safari výběh". V 60. letech zde byla chována skupina daňků, jeleni Dybowského, bažanti a pávi, pštrosi dvouprstí, jaci a velbloudi. Prostor byl rozdělený na několik menších výběhů a jeden větší nazývaný "daňčí obora". Po dostavbě zimoviště byly malé výběhy spojeny a je využíván jako letní výběh pro zde umístěná zvířata. Prvními "africkými" obyvateli byly zebry Grévyho, pakoně modří, antilopy losí, přímorožci jihoafričtí a pštrosi dvouprstí.

Na vyhlídku do pavilonu žiraf přímo navazuje místnost, která měla sloužit jako přednáškový sál, ale její velikost byla nevyhovující. Proto se tady po několik let zimovali jeřábi královští a zoborožci kaferští. V roce 2003 sem byla, z důvodu výstavby obřího akvária pro žraloky, přemístěna terarijní expozice. Na ploše 40 m2 byla vytvořena malá, ale moderní expozice tvořená šesti velkými a třemi menšími nádržemi. Prostor terárií byl stavebně upraven do podoby umělých skal, čelní plochy jsou tvořeny skly osázenými v nerezových rámech. Terária obývá několik zajímavých druhů plazů. V roce 2020 byla uskutečněna přístavba terárií v místnosti s vyhlídkou na žirafy. Vznikly tak čtyři malé nádrže určené pro chov bezobratlých živočichů, pět středních terárií a přestavbou původní ubikace pro damany a později ptaků jedno velké terárium určené pro chov varanů. Jejich dokončení předpokládáme v průběhu roku 2020.

Fotogalerie